Jemi këtu për...
Shërbimet tona

Stafi Traffic Light ofron qasje të lirë në shërbimet e kujdesit shëndetësor, është ofruar material informativ që shoqëron gratë që kërkojnë mbështetjen tonë për shërbimet shëndetësore; mbështetje rregullatore, duke i informuar përdoruesit për të drejtat e tyre dhe drejtimin e tyre në legjislacionin ekzistues; Mbështetja relacionale, duke ndihmuar në rast nevoje ose vetëm duke ofruar praninë tonë dhe të dëgjuarit tonë!
 

 

Kujtojnë se të gjitha shërbimet tona janë të lirë.